Resultat i Lydnads- och Brukstävlingar

 

LP1, LP2, LP3,Se LCH, Se VCH, Good Pal's Authentic Boss           

Lydnad

Bruks

Resultat

Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Akl Lkl Hkl Ekl Spår Sök Rapp

Poäng

Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 14  
     

X

             

259

2

1

  SeLch   2014
08 30
Skutskär
   
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 13  
     

X

             

272

2

1

      2013
10 05
Söderhamn
   
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 12  
     

X

           

264,5

3

1

      2012
12 09
Nedansiljan
         

X

       

491

3

     

X

2012 09 14

Skutskär
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 10
        X       X     268 2       X 2010 10 24 Sala
    X                 261,0 1 1 LP3     2010 02 07 Nedansiljan
    X                 263,5 3 1       2010 02 06 Nedansiljan
    X                 255,0 3 1       2010 01 02 Tierp
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 09
  X                   170,0 3 1       2009 03 28 Nedansiljan
  X                   176,5 3 1 LP2     2009 03 14 Bollnäs
  X                   174,5 1 1       2009 02 08 Nedansiljan
  X                   166,5 2 1       2009 02 07 Nedansiljan
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 08
X                     164,5 3 1       2008 10 04 Söderhamn
X                     162,5 9 1 LP1     2008 09 13 Bro Håbo
X                     169,5, 2 1       2008 09 06 Valbo
X                     173,5 1 1       2008 09 05 Älvkarleby

 

LP1 Good Pal's Amazing Dazy                                    

Lydnad
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Poäng
Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 12
  X     164,5 1 1       2012 05 10 Ockelbo
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 10
X       175,5 2 1 X     2010 09 11 Skutskär
X       174,0 2 1       2010 03 13 Edsbyn
X       163,0 4 1       2009 09 18 Skutskär

LP1, LP2 Good Pal's Chess                                           

Lydnad

Bruks

Resultat

Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Akl Lkl Hkl Ekl Spår Sök Rapp

Poäng

Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort

T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 17

 

 

   

X

     

X

   

190,5

2

 

   

X

2017 05 21 Sandviken

T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 16

 

X

                 

164,5

3

1

X

    2016 05 15 Gävle
 

X

                 

162,0

2

1

      2016  04 10 Skutskär

 

X

                 

171,5

5

1

 

    2016
01 03
Fagersta
 
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 15

X

                   

181,5

2

1

X

    2015
06 05
Järvsö

X

                   

171

1

1

      2015
05 03
Valbo

X

   

 

             

176

4

1

      2015
04 06
Skutskär

 

LP1, LP2, SE VCH, Good Pal's Baghera                                    

Lydnad
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Poäng
Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 12
  X     173,5 1 1 X     2012 07 08 Gävle
  X     167,0 4 1       2012 07 05 Järvsö
  X     171,0 2 1       2012 05 06 Skutskär
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 11
X       162,5   1 X     2011 10 08 Skutskär
X       162,0   1       2011 10 01 Söderhamn
X       167,0   1       2011 07 06 Järvsö

 

LP1, LP2, LP3, Se LCH, SP3 Borderness Halvan (Chip)  

Lydnad

           Bruks Spår

Lk-l/start
Lk-ll/1
Lk-ll/2l
Elit/3
Poäng
Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Klass Poäng Plac Res Datum
Tävlingsort
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 19
      X 278,5 3 1       2019-08-03           Skutskär
      X 273,5 2 1       2019-07-05           Järvsö
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 18
      X 268,5 6 1       2018-10-14           Järvsö
 
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 17
      X 258,5 1 1       2017-11-05           Njurunda
      X 278,0 5 1       2017-09-17           Skutskär
                      Elit 548,0   Certpoäng 2017-07-08 Heby
                      Elit 469   Godkänd 2017-06-04 Järvsö
                      Elit 488,5   Godkännd 2017-06-03 Skutskär
                      Elit 452,5   Godkännd 2017-05-20 Sandviken
     

X

264,5 7 1       2017-04-22            
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 16
                      Högre 498,5   Uppflytt Elit 2016-11-06 Bollnäs
 
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 15
      X 264,5   1       2015 09 26           Gävle
      X 278,0   1   X   2015 08 29           Skutskär
      X 262,0   1       2015 08 01           Skutskär
      X 268,5   1       2015 07 31           Skutskär
 
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 14
    X   267,0   1 X     2014 10 05           Sandviken
    X   288,5   1       2014 10 04           Söderhamn
                      Lägre 459,25 2 Uppflyttad 2014 09 27 Hofors
    X   256,0   1       2014 09 20           Skutskär
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 13
                      Apell 264,5 2 Uppflyttad 2013 09 29 Skutskär
  X     185,5   1 X     2013 02 09           Nedansiljan
 
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 12
  X     165,5   1       2012 10 06           Skutskär
  X     172,0 1 1       2012 09 08           Valbo
X       172,5 1 1 X     2012 05 10           Ockelbo
X       183,5 1 1       2012 05 06           Skutskär
X       190,0 1 1       2012 04 22           Hofors

LD Start, LD1, Tending Cosy (Tootsie)

          

Lydnad 
Bruks
Special
Resultat
Start
Lk-1
Lk2
Lk3
Akl
Lkl
Hkl
Elit
Spår
Sök
Rapp
Poäng
Plac
Pris
LD
Gk
Certp Cert
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort 

                 Tävlingsresultat 2018

 

X

                  284,5

2

1

X

          2018-11-04 Knivsta
 

X

                  264,5

2

1

            2018-10-20 Nacka
 

X

                  277,5

1

1

            2018-09-08 Edsbyn

 

X

X

543,2

3

uppf 2018-09-01 Sandviken

                 Tävlingsresultat 2017

X

X

192,0

7

uppf 2017-09-30 Skutskär
X

 

   

 

     

 

   
168,5
4
uppf

X

         
2017-07-19
Sala
X

 

                  161,5 6 uppf             2017-04-23 Skutskär
X                     178,5 4 uppf             2017-04-22 Skutskär

 

LD Start Good Pal's Diesel                                                           

Lydnad 
Bruks
Special
Resultat
Start
Lk-1
Lk2
Lk3
Akl
Lkl
Hkl
Elit
Spår
Sök
Rapp
Poäng
Plac
Pris
LD
Gk
Certp Cert
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort 

                 Tävlingsresultat 2019

X

                    168,5

1

           

X

2019-05-04 Söderhamn

X

                    173,0

4

           

X

2019-05-01 Tierp

X

                    177,5

1

           

X

2019-04-27 Skutskär

 

 

LP1, LP2, LP3, LP ELIT Delicat´s Chester 
In memoriam

 

 

Lydnad 

Bruks
Special
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Akl
Lkl
Hkl
Elit
Spår
Sök
Rapp
Poäng
Plac
Pris
LP
Gk
Certp Cert
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort 

T ä l i n g s r e s u l t a t  2 010

      X               261,5 2 1             2010 03 13 Edsbyn
      X               263,0 3 1             2010 02 13 Valbo
      X               267,0 2 1             2010 01 02 Tierp

T ä l i n g s r e s u l t a t  2 0 0 9

      X               271,5 1 1             2009 10 03 Söderhamn
      X               259,5 2 1             2009 05 09 Sandviken
      X               264,0 2 1             2009 03 28 Nedansiljan
      X               290,5 1 1             2009 03 21  Edsbyn

T ä l i n g s r e s u l t a t  2 0 0 8

      X               259,5 2 1             2008 10 12  Sandviken
      X               262,0 2 1             2008 10 04 Söderhamn
      X               280,5 3 1             2008 07 26 Valbo
      X               269,0 1 1             2008 06 07 Järvsö
      X               283,0 1 1             2008 06 06 Järvsö
      X               276,5 1 1             2008 05 31 Valbo
      X               277,5 1 1             2008 05 24 Söderhamn
     

X

              287.5

3

1

            2008 04 13 Bro-Håbo
      X               257,0 4 1             2008 04 12 Knivsta
      X               286.0 1 1             2008 02 10 Bro-Håbo
      X               285,0 2 1             2008 02 03 Nedansiljan
      X               281,0 3 1             2008 02 02 Nedansiljan
     

X

              280.5

1

1

            2008 01 26 Edsbyn
      X               261,0 4 1             2008 01 05 Tierp

T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 7

      X               264,0 3 1             2007 11 24 Nacka
      X               277,0 2 1             2007 11 11 Uppsala
     

X

              260.0

1

1

            2007 10 06 Söderhamn
     
 
  X     X    
530.75
1
 
          Hkl
2007 09 29
Valbo
     
X
             
267,5
1
1
           
2007 09 15
Skutskär DM
     
X
             
260.5
2
1
           
2007 08 19
Sandviken

T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 6

     
X
             
273,5
3
1
           
2006 11 25
Nacka
     
X
             
279,5
1
1
              KM-Valbo
     
X
             
257,5
3
1
LPElit
         
2006 10 21
Valbo
     
X
             
267,0
1
1
           
2006 09 16
Skutskär
     
X
             
262,5
2
1
           
2006 07 12
Sandvikens BK

T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 5

     
X
     
X
   
267,0
3
           
Lkl
2005 10 16
Valbo
   
X
               
262,0
1
1
           
2005 09 17
Skutskär
   
X
               
259,0
1
1
LP3
       
Elit
2005-07-30
Borlänge BK
   
X
               
215,5
3
3
           
2005-07-28
Valbo BK
   
X
 
             
276,5
1
1
           
2005-07-19
Bollnäs
 
 
X
 
             
271,0
1
1
 
       
 
2005-07-08
Järvsö
T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 4
 
X
 
 
             
174,0
1
1
           
2004-10-09
Ockelbo BK
 
X
 
 
             
164,5
1
1
 
       
 
2004-09-05
Sandviken BK
 
X
 
 
             
164,5
1
1
 
       
 
2004-08-01
Blekinge BK
 
X
 
 
             
166,0
1
1
LP 2
       
 
2004-07-31
Blekinge BK
 
X
 
 
             
175,0
2
1
 
       
 
2004-07-30
Blekinge BK
 
X
 
 
             
163,0
2
1
 
       
 
2004-07-29
Blekinge KK
T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 3
X
   
 
             
185,5
1
1
           
2003-10-25
Valbo BK
X
 
 
 
             
176,5
1
1
 
       
 
2003-09-28
Valbo BK
X
 
 
 
             
164,5
2
1
LP 1
       
 
2003-08-23
Skutskärs BK
X
 
 
 
             
180,0
1
1
 
       
 
2003-08-10
Blekinge KK
X
 
 
 
             
162,0
8
1
 
       
 
2003-07-12
Ockelbo BK

 

 

 

LP1, LP2 Delicats Cortina (Candy)                                       
In memoriam

Lydnad
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Poäng
Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 08
  X     179,0 1 1 LP2      2008 03 22 Edsbyn
  X     165,0 3 1       2008 02 03 Nedansiljan
  X     160,5 6 1       2008 01 05 Tierp
T ä v l i n g s r e s u l t a t   2 0 0 7
X       173,0 1 1       2007 06 30 Söderhamns BK
X       173,0 3 1       2007 07 28 Valbo BK
X
     
176,5
6
1

LP1

    2007 07 29 Valbo BK

LP 1, Delicat´s Citronella (Clara)               
In memoriam

Lydnad
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Poäng
Plac
Pris
LP
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort
X
     
171,0
2
1
        KM-Valbo BK
X
     
172,0
2
1
LP1
   
2006 07 12
Sandvikens BK
T ä v l i n g s r e s u l t a t 2 0 0 5
X
     
164,0
3
1
     
2005 10 16
Valbo
X
 
   
 162,0
11 
1
   
 
 2005 09 11
Valbo

LP 1, LP2 Delicats Ashley (Chaplin)                                                           
in memoriam                                                                                                                                                            

Lydnad 
Bruks
Special
Resultat
Lk-l
Lk-ll
Lk-lll
Elit
Akl
Lkl
Hkl
Elit
Spår
Sök
Rapp
Poäng
Palc
Pris
LP
Gk
Certp Cert
CH
Uppf
Datum
Tävlingsort 

                 Tävlingsresultat 2008

  X                   164,5 2 1 LP2           2008 12 06 Nedansiljans BK
 

X

                  164,0 2 1             2008 10 25 Nedansiljans BK
 

X

                 
180,0
1
1
           
2008 08 06
Hofors BK

                  Tävlingsresultat 2006

X
                   
167,0
2
1
           
2006 10 21
Valbo BK
X
                   
171,5
1
1
              KM-Valbo BK
X
   
             
164,0
2
1
LP1
         
2006 07 30
Valbo BK
X
                   
177,0
2
1
           
2006 07 29
Valbo BK
X
                   
171,0
2
1
           
2006 07 07
Järvsö BHK

 

Öppna hela sidan i nytt fönster